Tel: 0032/(0)84478481

Fax: 0032/(0)84478482

E-mail:bjkjos@skynet.be

N.V. Boonen L. Ch. S.A.

RUE Saint-Roch 40

6990 Hotton

Hotton

Import / Export

Import

Wekelijks worden er Holstein vaarzen ingevoerd voornamelijk vanuit Nederland en andere Europese landen. Bij aankoop wordt strenge selectie uitgevoerd, dit zowel op productie, genetica als sanitaire toestand. Deze runderen worden verder geëxporteerd naar o.a. Italië, Portugal, Spanje, Griekenland, Polen en Groot-Brittannië. Tevens wordt de nationale markt door deze importen bevoorraad. Ook vleesrassen worden ingevoerd vanuit diverse Europese landen.

 

 

Export

Vanuit het erkende verzamelcentrum te Hotton worden zowel vlees- als melkrunderen geëxporteerd naar Italië, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland en Polen. Recentelijk werd ook de Griekse markt aangetrokken. De mogelijkheden zijn voorhanden om naar alle Europese lidstaten te exporteren, dit zowel voor nationaal aangekochte runderen als voor importvee. De flexibiliteit van een familiebedrijf laat toe op de wensen van de klant in te gaan. Op uw vraag kunnen wij instaan voor de aankoop en voorfinanciering van de gewenste runderen en de verdere afhandeling van het volledige exportgebeuren tot op bestemming. Investeringen in eigen logistiek transportmateriaal, uitgerust volgens Europese normen, maken het mogelijk dieren op lange afstand te vervoeren (type 2).

 

 

Verzamelcentrum / halteplaats 

Eind 2007 werd de Europese wetgeving voor export van runderen ook van toepassing in België. Runderen kunnen heden enkel nog geëxporteerd worden vanuit erkende verzamelcentra. De beslissing binnen het familiebedrijf werd dan ook snel genomen om te investeren in een eigen verzamelcentrum om de export van runderen te kunnen blijven garanderen. Dit alles gebeurde onder toezicht van, en in zeer nauwe samenwerking met, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

 

 

Het verzamelcentrum is een site volledig gescheiden van de overige handels- en eigen landbouwactiviteiten. De infrastructuur bestaat uit een diervriendelijke stalling voorzien van de nodige sanitaire uitrusting. Een geavanceerd informaticasysteem en connectie met nationale en Europese databases laat toe alle nodige administratie in eigen beheer te verwerken. Een perfecte tracering in samenwerking met de Europese diergeneeskundige controlediensten is het grote pluspunt van ons bedrijf. Speciaal opgeleid personeel en medewerkers staan in voor een correcte weergave van weeglijsten, identificatie en productiecontroles per te exporteren individu. Jaarlijkse investeringen zorgen ervoor te beschikken over de modernste technologie teneinde te voldoen aan de eisen van vandaag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds begin 2010 zijn wij ook erkend als halteplaats (controlepost). Transporteurs kunnen bij ons halt houden en de runderen afladen om te voederen en te laden drinken. Wij zijn ook voorzien om melkvee te melken. Ook hier gelden dezelfde Europese regels als het exportcentrum dewelke door ons bedrijf gegarandeerd worden. Teneinde gebruik te maken van onze halteplaats (controlepost) dient er wel minstens 24h op voorhand afspraak gemaakt te worden.

 

Vanaf 2016 exporteren we ook Belgische runderen naar Tenerife zie artikel